LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Liturgiczna Służba Ołtarza, to grupa młodych chłopców, którzy poprzez odpowiednie przygotowanie liturgiczne i formację są wyznaczeni do spełniania określonych funkcji w czasie sprawowania czynności liturgicznych. Słowo ministrant wywodzi się od łacińskiego terminu ministrare, który oznacza „służyć, pomagać” i wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy jej sprawowaniu, ale i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministranci służą wszystkim uczestnikom Mszy św., aby liturgia była piękna. Wśród ministrantów istnieje odrębna grupa, która nazywa się lektorzy. Ich posługa związana jest z czytaniem Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym.

Do umiejętności Służby Ołtarza należą: troska i dbałość o strój liturgiczny, znajomość poprawnego wykonywania postaw i gestów liturgicznych oraz podjętej posługi liturgicznej. Od nich zależy czy spełniane czynności można nazwać w pełni „posługą liturgiczną”.

Ministranci w naszej parafii oprócz Mszy św. niedzielnej wybierają sobie jeden dzień w tygodniu, w którym przychodzą na swój dyżur. Oprócz tego jeden raz w miesiącu przychodzą na Mszę św. o godz. 7.00.

Liturgiczna Służba Ołtarza spotyka się również na zbiórkach w:

I czwartek miesiąca – wszyscy ministranci i lektorzy po Mszy św.

Soboty:

11.00 – ministranci ze szkoły podstawowej

11.30 – ministranci starsi i lektorzy.

Ministrantura to nie tylko spotkania przy ołtarzu. Co sobotę o 8.00 spotykamy się na hali, aby razem pograć w piłkę. Organizowane są wyjazdy na zjazdy ministranckie, turnieje i różne wycieczki.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona.