KRĄG BIBLIJNY

W naszej wspólnocie parafialnej działa Krąg Biblijny. Zrzesza on osoby, które pragną pogłębić swoją wiedzę na temat Biblii oraz wspólnie czytać i rozważać Słowo Boga, poznając historię Jego działania w dziejach ludzkości.

W Kręgu biblijnym doświadczamy obecności Boga w Jego Słowie. Spotkania te umacniają wiarę i sprawiają że zaczynamy żyć według woli Bożej na co dzień. Dzieląc się Słowem Bożym dokonujemy ewangelicznej rewizji życia, która czyni je głębszym i bardziej wartościowym.

Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się w salce przy plebanii, w każdy poniedziałek po Mszy świętej wieczornej. W tym roku na spotkaniach rozważamy liturgię Słowa najbliższej niedzieli.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO NASZEGO KRĘGU!!!