SAKRAMNET POKUTY I POJENDANIA

Spowiedź święta jest sakramentem ustanowionym przez Chrystusa Pana. To inaczej sakrament pokuty i pojednania, w którym chrześcijanin wyraża chęć zerwania z grzechem, wejścia na drogę nawrócenia i prosi o przebaczenie Boga i pojednanie z Kościołem. Poprzez posługę kapłana sam Chrystus uwalnia w nim człowieka od grzechu i przywraca stan łaski uświecającej. Jest to więc sakrament wewnętrznego uzdrowienia. Jest on również normalnym miejscem prowadzenia kierownictwa duchowego i formacji sumienia.

Istnieje pięć warunków dobrej spowiedzi. Należą do nich:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Postanowienie poprawy
  4. Wyznanie wszystkich grzechów
  5. Zadość uczynienie Panu Bogu i bliźnim

Sakrament ten sprawowany jest w naszej parafii :

W tygodniu – od 6.30 do 6.55 oraz od 17.30 do 17.55

W niedziele – na początku Mszy świętych

Pierwsze czwartki – od godz. 17.00

Pierwsze piątki – od godz. 16.00

Pierwsze soboty – od godz. 17.00

Istnieje też możliwość indywidualnego umówienia się na spowiedź, np. generalną lub w domu osoby chorej.

„Słuchajcie słowa Pańskiego, (…) Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! (…) Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak purpura, staną się jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi. Albowiem usta Pańskie [to] wyrzekły. Iz 1, 10.16-20)