Nazwa Beneficjenta:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie
Nazwa projektu: Rewitalizacja kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie
Numer umowy o dofinansowanie: RPZP.04.01.00-32-2005/17-02

Cel realizacji projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Sławnie.

Zakres prac obejmował następujące elementy:

Zadanie nr 1. Prace przygotowawcze – Studium wykonalności

Zadanie nr 2. Prace przy obiekcie zabytkowym

a) Rusztowania i roboty pomocnicze

b) Remont elewacji (elewacja zachodnia, wschodnia, północna, południowa)

c) Roboty konserwatorskie – otwory okienne

d) Roboty konserwatorskie ścian

Zadanie nr 3. Zarządzanie i promocja

a) Promocja

b) Nadzór budowlany.

 

Wartość projektu: 2 982 574,61 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 535 188,40 zł

Data podpisania umowy dotacji: 21.12.2017 r.

Data podpisania umowy z wykonawcą: 06.03.2018 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2019 r.

Projekt został zakończony i rozliczony.