NOWY ROK SZKOLNY

W środę, 1 września, dzieci i młodzież rozpoczną nowy rok szkolny. Z tej okazji zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież, rodziców, dziadków, nauczycieli i pracowników szkół na Mszę św. o godz. 8.00. Będzie to doskonała okazja, aby podziękować za czas wakacji oraz poprosić o Boże błogosławieństwo na czas nauki. Okazja do spowiedzi będzie w niedzielę 29 sierpnia podczas każdej Mszy św. oraz w piątek, 3 września od godz. 16.00.

W pierwszy piątek zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę św. o godz. 16.30.

POŚWIĘCENIE POJAZDÓW Z OKAZJI WSPOMNIENIA ŚW. KRZYSZTOFA

W dniu 25 lipca przypada liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Tego dnia, w sposób szczególny, będziemy się modlić o bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników dróg. Po każdej Mszy św. będzie obrzęd poświęcenia pojazdów: samochodów, motocykli, rowerów, itp. Pojazdy prosimy ustawić na placu Wyszyńskiego. Na koniec Mszy św. kapłan odmówi modlitwę błogosławieństwa a następnie wyjdzie na plac, aby poświęcić stojące tam pojazdy. Każdy kierowca otrzyma obrazek z modlitwą do św. Krzysztofa. Ofiary zbierane podczas poświęcenia pojazdów są na fundację NIVA POLSKA, która kupuje pojazdy dla polskich misjonarzy.

DYSPENSA OD UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ ODWOŁANA

Z dniem 19 czerwca 2021 r. przestaje obowiązywać dyspensa od udziału we Mszy św. niedzielnej. Dobrowolna nieobecność na Mszy św. niedzielnej jest grzechem ciężkim. Starajmy się też powrócić do przyjmowania Komunii Św. do ust a nie na dłoń.  

Poniżej podajemy treść zarządzenia biskupa diecezjalnego w tej sprawie:

Biorąc pod uwagę pkt 2. Komunikatu z 389. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 czerwca 2021 r., dotyczący zniesienia dyspens od udziału w niedzielnych Mszach Świętych niniejszym (zgodnie z kan. 87 § 1 KPK) – z dniem 19 czerwca 2021 r. – odwołuję dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych.

Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestniczenia we Mszy świętej w niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane.

Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 § 1 KPK).

Dziękując Bogu, że prowadzi nas przez trudny czas epidemii, zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej w parafiach, szczególnie z sakramentu pojednania i Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia Kościoła.

Koszalin, dnia 12 czerwca 2021 r.

Bp Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

39. PIESZA PIELGRZYMKA ZE SKRZATUSZA MA JASNĄ GÓRĘ

1 sierpnia na pątniczy szlak ze Skrzatusza na Jasną Górę wyrusza 39. Piesza Pielgrzymka. Jej hasło brzmi: „Wracamy do Pana”. Ze względu na możliwości organizacyjne w tegorocznej pielgrzymce weźmie udział maksymalnie 200 osób.

Noclegi zaplanowane są w szkołach, w salach sportowych. Zapewniamy wyżywienie. Będziemy pielgrzymować w dwóch grupach.

  • I grupa – przewodnik ks. Mateusz Chmielewski
  • II grupa – przewodnik ks. Paweł Baran

Opłata za pielgrzymowanie ze Skrzatusza wynosi 300 zł od osoby. Kwota ta obejmuje wyżywienie, wynajem sal w szkołach, ubezpieczenie, koszty transportu bagażu, śpiewnika, znaczka i koszulki pielgrzymkowej, sanitariatów oraz wydatki związane ze służbami porządkowymi i medycznymi.

Osoby, które nie mogą pielgrzymować fizycznie, zapraszamy do duchowego pielgrzymowania. 

Informacja pielgrzymkowa – tel. 724-616-971

Zapisy na pielgrzymkę tylko drogą elektroniczną od 10 czerwca na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl

(zaczerpnięte z: www.diecezjakoszalin.pl)

 

STUDIA TEOLOGICZNE W KOSZALINIE

Gorąco zachęcamy do studiowania Teologii. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego zamierza w roku akademickim 20121/22 uruchomić w Koszalinie następujące kierunki studiów:

  1. Pięcioletnie studia magisterskie z teologii, z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii w szkole, wykłady piątki po południu i soboty – informacje ks. Radosław Mazur (tel. 606 836 187);
  2. Dwuletnie Studia Podyplomowe z Teologii, dla tych, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiedzy teologicznej, wykłady w środy po południu– informacje ks. Tadeusz Ceynowa (tel. 603 767 766)
  3. Dwuletnie Teologiczno-Katechetyczne Studia Podyplomowe dla Nauczycieli, dla nauczycieli innych przedmiotów, którzy chcą nabyć uprawnienia do nauczania religii w szkołach, zajęcia w soboty – informacje ks. Radosław Mazur (tel. 606 836 187)

Tych, którzy chcieliby studiować, a ze względu na obowiązki nie mogą uczestniczyć w cotygodniowych wykładach, zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów e-learningowych prowadzonych przez Akademię Katolicką w Warszawie (http://e-pwtw.pl).