ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje osób o otwartych sercach, gotowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci potrzebujących wsparcia, opieki i poczucia bezpieczeństwa.

Wszelkich informacji na ten temat udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Sempołowskiej 2a w Sławnie, tel. 59 810 64 75.