ZMIANY PERSONALNE

Biskup diecezjalny Edward Dajczak mianował ks. Adama Nowaka wikariuszem naszej parafii. Witamy go serdecznie w naszej wspólnocie i życzymy gorliwej i owocnej posługi kapłańskiej.