XII ROCZNICA ŚWIĘCEŃ BISKUPICH

W niedzielę, 25 kwietnia, przypada 12 rocznica święceń biskupich bpa Krzysztofa Zadarki, biskupa pomocniczego naszej diecezji. Czcigodnego Jubilata polecamy waszej życzliwej modlitwie.