X TYDZIEŃ BIBLIJNY

W niedzielę, 15 kwietnia 2018 roku rozpoczynamy obchody X Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego.
W naszej parafii z tej okazji będzie:
w poniedziałek o godz. 19.00 – w kościele – Celebracja Słowa Bożego,
we wtorek o godz. 19.00 – w domu katechetycznym – Krąg biblijny,
w środę o godz. 17.00 – w kościele – Narodowe czytanie Listu do Rzymian,
w piątek o godz. 19.00 – w kościele – Nabożeństwo „Droga Światła”. Na nabożeństwo prosimy przynieść świece.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.