WYNIKI KONTROLI REALIZACJI I ROZLICZENIA FINANSOWEGO PROJEKTU

Pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy protokół z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Kontrola trwała dwa dni i dotyczyła wykonania i rozliczenia finansowego remontu naszego Kościoła. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Pragniemy w tym miejscu gorąco podziękować firmie CRP Konsulting z Koszalina oraz pani Margarecie Sadowskiej za pomoc w prowadzeniu dokumentacji.