WIZYTACJA KANONICZNA

W dniach, 16-17 czerwca 2024 roku, w naszej parafii będzie miała miejsce wizytacja kanoniczna, którą przeprowadzi Jego Ekscelencja Zbigniew Zieliński, biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

„Wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój”.

W niedzielę, 16 czerwca, ksiądz biskup będzie modlił się z nami podczas każdej Mszy św.. Ponadto o godz. 12.00 odprawi Mszę św. i wygłosi homilię a o godz. 18.00 udzieli młodzieży naszej parafii sakramentu Bierzmowania.

Wszystkich, którzy przychodzą w niedzielę na Mszę św. o godz. 18.00 prosimy, aby ze względu na Bierzmowanie, wybrali inną, dogodną dla siebie porę.

O godz. 13.30 Biskup Zbigniew spotka się z katechetami, członkami ruchów i stowarzyszeń działających w naszej parafii oraz członkami rady ekonomicznej i duszpasterskiej.

W poniedziałek, 17 czerwca, biskup Zbigniew spotka się z wychowankami SOSW w Sławnie, Dyrektorami palcówek oświatowych z terenu Sławna, władzami miasta i powiatu oraz przedstawicielami organizacji i instytucji współpracującymi z naszą parafią.

Módlmy się, aby ten czas był pełen łaski Bożej i zaowocował wzrostem więzi wspólnotowych a także pomnożeniem naszej wiary, nadziei i miłości.