WIELKI POST W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ

Środą Popielcową, 14 marca, rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Czas dany nam na zerwanie z grzechem, wewnętrzną przemianę i większe przylgnięcie do Chrystusa. Jest to również doskonała okazja, aby zgodnie z hasłem duszpasterskim tego roku, zaangażować się w życie Kościoła. Pomocą w tym będą dla nas:

Nabożeństwo Drogi krzyżowej – odprawiać je będziemy w każdy piątek o godz. 16.30 dla dzieci, 17.30 dla dorosłych oraz 19.00 dla młodzieży. Natomiast w piątek, 15 marca, będzie jedna, wspólna Droga krzyżowa, ulicami naszej parafii.

Nabożeństwo Gorzkich Żalów – odprawiać je będziemy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00

Rekolekcje wielkopostne – odbędą się one w dniach 10-13 marca. Poprowadzi je ks. dr Remigiusz Szauer, dyrektor Instytutu Studiów Wyższych w Koszalinie oraz adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z siostrami ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej. Nauki rekolekcyjne będą na każdej Mszy św. niedzielnej a od poniedziałku do środy o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. W tym samym czasie odbędą się rekolekcje dla dzieci i młodzieży ze sławieńskich szkół.

Spowiedź święta – okazja do spowiedzi będzie na koniec rekolekcji, w środę, 13 marca: od godz. 6.30, 9.30 oraz 17.30.

Niezależnie od spowiedzi rekolekcyjnej spowiadamy na początku każdej Mszy św. niedzielnej a w tygodniu od godz. 6.30 do 6.50 oraz od 17.30 do 17.50.

Wielkopostne czuwanie przy krzyżu – odbędzie się ono 8 marca w Słupsku. Zapisy przyjmują katecheci oraz księża wikariusze.

Wielkopostna akcja Caritas – jak zawsze w czasie Wielkiego Postu Caritas naszej parafii podejmuje dzieła pomocy potrzebującym. Już w środę popielcową, odpowiadając na apel biskupa Zbigniewa będzie przeprowadzona zbiórka na Ukrainę. W późniejszym czasie będzie przeprowadzona zbiórka żywności, zarówno w kościele jak i w sławieńskich sklepach.