WIELKANOC

Wielkanoc, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to największe święto chrześcijan.. Święto życia i nadziei. Święto zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Chrystus Pan poprzez posłuszeństwo aż do śmierci krzyżowej staje się Nowym Adamem, przynoszącym wyzwolenie całemu rodzajowi ludzkiemu bo szatan, który na drzewie rajskim odniósł zwycięstwo na drzewie krzyża zostaje ostatecznie pokonany.

Serdecznie zapraszamy do udziału w liturgii Triduum paschalnego i Zmartwychwstania Pańskiego.

Msze św. w Wielkanoc będą o godz.: 6.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 i 18.00.

Msze św. w drugi dzień świat będą według porządku niedzielnego: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 i 18.00.

Okazja do spowiedzi świątecznej: od poniedziałku do środy w godz.: od 6.30 do 6.55 oraz od 17.30 do 17.55.