UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W SKRZATUSZU

Biskup Edward zaprasza wszystkich diecezjan na uroczystości odpustowe do Skrzatusza. Młodzież gromadzi się w Skrzatuszu 18 a dorośli 19 września. Młodzież zgłasza chęć wyjazdu u katechetów oraz księży wikariuszy a dorośli u ks. proboszcza.