UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W SKRZATUSZU

Biskup Edward zaprasza wszystkich diecezjan na uroczystości odpustowe w Skrzatuszu. Młodzież gromadzi się 17 a dorośli 18 września. Młodzież zgłasza chęć wyjazdu u katechetów oraz księży wikariuszy a dorośli u ks. proboszcza.

W tym roku uroczystości odpustowe w Skrzatuszu wpisują się w świętowanie Jubileuszu 50-lecia istnienia naszej diecezji. Mszy św. odpustowej będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki – przewodniczący Episkopatu Polski. Dokona też aktu koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej jubileuszowymi koronami pobłogosławionymi przez papieża Franciszka.

Biskup Edward zachęca wszystkich diecezjan do praktykowania czynów miłosierdzia, którymi w sposób duchowy ukoronowana zostanie cudowna pieta.

Młodzież wyjeżdża 17 września o godz. 9.00 a dorośli 18 września o godz. 6.30 z placu przed kościołem.

Serdecznie zapraszamy do udziału.