UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY

1 listopada Kościół obchodzi Uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia oddajemy cześć Niebieskiemu Jeruzalem, wszystkim znanym i nieznanym świętym, którzy już cieszą się pokojem i radością nieba. Razem z nimi uwielbiamy dobrego Boga a wpatrując się w ich przykład staramy się naśladować ich wiarę.

2 listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych, którzy jeszcze podlegają czyśćcowemu oczyszczeniu. Modlimy się za nich i wypraszamy im łaskę Bożego miłosierdzia. Ofiarowujemy za nich odpusty, spowiedź i Komunię Świętą a nade wszystko celebrujemy w ich intencji Mszę Świętą, będącą uobecnieniem zbawczej Ofiary Jezusa Chrystusa.

Porządek nabożeństw 1 listopada:

Msze święte w kościele według porządku niedzielnego: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00.

Na cmentarzu, ze względu na obostrzenia epidemiczne, nie będzie procesji ani Mszy św. o godz. 12.00. Intencje przyjęte odprawimy o godz. 12.00 w kościele parafialnym.

Porządek nabożeństw 2 listopada:

Msze św. w kościele parafialnym będą o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00.

Wypominki będą w kościele, wyjątkowo o godz. 16.00.

Na cmentarzu, ze względu na obostrzenia epidemiczne, nie będzie Wypominek ani Mszy św. o godz. 16.00. Intencje przyjęte odprawimy o godz. 16.00 w kościele parafialnym.

Nabożeństwo za zmarłych – Wypominki:

2 listopada, w kościele o godz. 16.00.

Po 2 listopada, w kościele o godz. 17.30.

Zwracamy się do wszystkich z gorącym apelem, aby zarówno na cmentarzu jak i w kościele stosować się do zaleceń władz państwowych oraz sanepidu. Przede wszystkim prosimy o częstą dezynfekcję rąk, noszenie maseczki ochronnej, zachowanie dystansu społecznego oraz wyznaczonych limitów uczestników nabożeństw.  Komunię Świętą przyjmujemy na lewą dłoń a prawą niezwłocznie przyjmujemy ją do ust. Istnieje możliwość przyjęcia Komunii Świętej bezpośrednio do ust ale w takim przypadku kategorycznie prosimy, aby podejść do Komunii Świętej na samym końcu kolejki, by nie budzić w innych uczestnikach liturgii obaw o swoje życie lub zdrowie.