UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

We wtorek, 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia Kościół czci święte miasto, niebieskie Jeruzalem, oddając Bogu cześć ze wszystkimi, którzy już osiągnęli szczęście wieczne. Wpatrujemy się w nich i prosimy o wstawiennictwo u Boga. Chcemy tak, jak oni osiągnąć zjednoczenie z Bogiem w niebie i tu ma ziemi.

Msze św. w kościele o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 16.00 i 18.00.

Msza św. na cmentarzu będzie o godz. 12.00. Poprzedzi ją procesja pokutna w intencji zmarłych, spoczywających na sławieńskim cmentarzu.

Zachęcamy, aby najpierw wziąć udział we Mszy św. w kościele a następnie udać się na groby swoich bliskich.

Gdyby ktoś planował wziąć udział we Mszy św. na cmentarzu to prosimy podejść blisko ołtarza. Bez łączności z ołtarzem, w gwarze rozmów i ciągłego przemieszczania się nie można mówić o prawdziwym uczestnictwie we Mszy św..

O godz. 10.30 na cmentarzu rozpoczną się Wypominki za zmarłych.