UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI

W poniedziałek, 3 maja,  Kościół katolicki w Polsce obchodzi Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Jan Długosz nazwał Maryję „Panią świata i naszą”. Tytuł Matki Bożej jako Królowej Polski sięga drugiej połowy XVI wieku. Wtedy to Grzegorz z Sambora po raz pierwszy nazwał Maryję Królową Polski i Polaków.

W 1608 roku, w czasie prywatnych objawień włoskiego Jezuity, o. Juliusza Mancinelliego, Maryja zapytała: „Dlaczego nie nazywasz Mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie”. Odtąd jezuita modlił się słowami: „Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami”.

Po najeździe szwedzkim, w dniu 1 kwietnia 1656 roku, w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny obrał Maryję jako królową Polski.

W trzechsetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza, 26 sierpnia 1956 roku, Episkopat Polski z inicjatywy więzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego dokonał ponownego zawierzenia całego kraju Maryi i odnowienia ślubów królewskich.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest obchodzone w Polsce oficjalnie od 1923 r., kiedy to papież Pius XI, na prośbę polskich biskupów zatwierdził święto Maryi Królowej Polski na dzień 3 maja. Jako datę zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej konstytucji, która realizowała część ślubowania króla Jana Kazimierza.

Msze św. w naszym kościele będą odprawiane według porządku niedzielnego.