ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy (28 kwietnia) obchodzić będziemy święto Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy wszystkich do spowiedzi i pełnego udziału we Mszy św.. O godz. 15.00 zapraszamy wszystkich do kościoła na koronkę. Po niej będzie możliwość oddania czci relikwiom św. Faustyny oraz św. Jana Pawła II.

Słowa Jezusa ustanawiające święto Miłosierdzia:

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).