ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA I WIZYTACJA KANONICZNA

W II niedzielę Wielkanocy, 8 kwietnia, obchodzimy święto Miłosierdzia, ustanowione przez św. Jana Pawła II, jako odpowiedź na objawienia, jakie otrzymała św. s. Faustyna. O godz. 15.00 zapraszamy wszystkich do kościoła na Godzinę Miłosierdzia.
W przyszłą niedzielę rozpocznie się również w naszej parafii tzw. wizytacja kanoniczna. Przeprowadzi ją bp Krzysztof Zadarko. Biskup podczas każdej Mszy św. niedzielnej skieruje do nas słowo Boże. W poniedziałek program wizytacji przedstawia się następująco:
09.00 – spotkanie z dziećmi i dyrektorami sławieńskich placówek oświatowych.
10.00 – odwiedziny chorych.
12.30 – spotkanie z władzami samorządowymi oraz członkami fundacji Renovatio Ecclesiae.
15.00 – modlitwa za zmarłych w kaplicy cmentarnej.
16.00 – spotkanie z członkami rady parafialnej, rady pastoralnej, grupy synodalnej oraz paniami katechetkami.
18.00 – Msza św. kończąca wizytację, podczas której młodzieży naszej parafii udzielony zostanie sakrament bierzmowania.