ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Święte Triduum Paschalne uobecnia najważniejsze wydarzenia zbawcze. W Wielki Czwartek Jezus ustanowił dwa sakramenty: Kapłaństwo i Eucharystię. W Wielki Piątek poprzez mękę i śmierć  na krzyżu dokonał naszego odkupienia. W Wielką Sobotę trwamy w ciszy na adoracji a w czasie Wigilii Paschalnej radujemy się już ze Zmartwychwstania naszego Pana. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Porządek nabożeństw:

Wielki Czwartek

18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej

adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy” do 21.00

Wielki Piątek

9.00 rozpoczęcie adoracji Pana Jezusa w „Ciemnicy”

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

18.00 Liturgia Wielkiego Piątku

adoracja Pana Jezusa w „Grobie” do 21.00

Wielka Sobota

9.00 rozpoczęcie adoracji Pana Jezusa w „Grobie”

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 poświęcenie pokarmów

od 14.00 do 17.00 przerwa na sprzątanie kościoła

17.00 do 20.00 możliwość adoracji Pana Jezusa w „Grobie”

20.00 Wigilia paschalna

po liturgii nie ma adoracji

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

6.00 Rezurekcja

9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00 Msze św. O 12.00 będą chrzty

Poniedziałek wielkanocny

porządek Mszy św. jak w niedzielę