SPOTKANIE GRUPY PASTORALNEJ

W poniedziałek, 7 października o godz. 19.00, w salce, w związku z dniem papieskim, spotyka się Rada pastoralna. Zapraszamy na nią panie katechetki, przedstawicieli wszystkich organizacji, grup duszpasterskich, harcerzy, młodzież oraz wszystkich, którzy chcą się włączyć w przygotowanie i przeżycie dnia papieskiego.