RODZINA ZASTĘPCZA POSZUKIWANA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje osób o otwartych sercach, gotowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci potrzebujących wsparcia, opieki i poczucia bezpieczeństwa.

Wszelkich informacji na ten temat udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a lub pod telefonem 59 810 64 61.