REMONT MURÓW ZEWNĘTRZNYCH KOŚCIOŁA

Pragnę poinformować, że zakończyły się procedury przetargowe na nadzór inwestorski i konserwatorski oraz prace remonto-we przy murach zewnętrznych naszej świątyni. Nadzór inwestorski oraz konserwatorski będzie pełnił pan Zbigniew Kocur a głównym wykonawcą robót została firma „Gorek Restauro sp. z o.o.” z Warszawy. Projekt opiewa na prawie 3 miliony złotych, z tego prawie 2,5 miliona stanowi dotacja Urzędu Marszałkowskiego, 200 tysięcy od Pana Starosty, 200 tysięcy od Pana Burmistrza a pozostałe środki to wkład parafii. Prace remontowe rozpoczną się, według planu, jeszcze w tym tygodniu.