REMONT I REGOTYZACJA KOŚCIOŁA

Do końca miesiąca zostaną zakończone i rozliczone roboty remontowe związane z dachem naszego kościoła. Prace przeciągnęły się nieco z powodu złej pogody oraz trudności z drugą dostawą dachówki. Należność za wykonane prace zostanie pokryta ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miasta Sławno, Parafii, Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim za okazane wsparcie.
Pragnę też podzielić się radością, że nasz wniosek, dotyczący remontu ścian zewnętrznych kościoła, złożony wraz z panią Ritą Sadowską oraz firmą Najda Consulting ze Szczecina, uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego. Projekt opiewa na kwotę 2.982 574 zł. Urząd Marszałkowski przeznaczył dla nas 2.535 188 zł. Wkład własny do projekty wynosi 447 386 zł. Dzięki deklaracji Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz środkom własnym Parafii, nie będziemy tym razem zwracać się do was z prośbą o specjalną zbiórkę na ten cel, jak miało to miejsce w przypadku remontu dachu kościoła. Pragnąłbym jednak bardzo, aby przy okazji remontu elewacji dokonać wymiany witraży w kościele. Środków na ten cel nie przewidziano w tym projekcie, ponieważ cały projekt nie mógł przekroczyć kwoty 3 milionów złotych. Mam jednak nadzieję, że znajdą się w Sławnie osoby indywidualne, grupy osób, firmy lub rodziny, które chciałyby zasponsorować konkretny witraż, na którym po wsze czasy znajdował się będzie napis mówiący o jego fundatorze. Projekty witraży i ich ceny podamy w późniejszym czasie. Pragnę w tym miejscu gorąco podziękować władzom Miasta, Powiatu, Urzędu Marszałkowskiego,pani Ricie Sadowskiej z fundacji „Renovatio Ecclesiae” oraz wielu życzliwym osobom za wsparcie w pozyskaniu funduszy.