REMONT FUNDAMENTÓW KOŚCIOŁA

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego niestety nie przyznało nam dotacji na remont fundamentów naszego kościoła. Nasz projekt, pomimo pozytywnej oceny, nie otrzyma wsparcia finansowego. Rozważamy inne możliwości pozyskania środków na remont fundamentów.