REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA

Zakończyły się prace remontowe na elewacji naszego kościoła. Dokumenty rozliczeniowe zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie i teraz czekamy na ich zatwierdzenie. Koszt remontu wyniósł trzy miliony złotych. Został on pokryty z następujących źródeł: dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie – dwa i pół miliona, dotacja Urzędu Miasta Sławno – dwieście tysięcy, dotacja Urzędu Powiatowego w Sławnie – dwieście tysięcy, wkład własny parafii – sto tysięcy. Na zapłatę ostatniej faktury, ze względu na obowiązujące procedury, parafia zaciągnęła pożyczkę w wysokości dwustu tysięcy złotych. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania środków i wykonania prac remontowych. Przed nami jeszcze konieczność niezwłocznego wykonania zwieńczenia baszty południowej, zabezpieczenia odkrytej przestrzeni po północnej stronie prezbiterium oraz zamontowania rynien wokół wieży. Prace te koniecznie musimy wykonać przed zimą. Na konto parafialne można dokonywać wpłat z dopiskiem „na cele kultu religijnego”. Tak dokonana wpłata może być odliczona od podatku dochodowego.