Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie jest beneficjentem środków RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 4.1. Dziedzictwo kulturowe. Realizuje projekt „Rewitalizacja kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie.”.

Wartość projektu: 2 982 574,61 zł

Dofinansowanie przyznano w wysokości 2 535 188,40 zł brutto

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Sławnie. Przedmiotem projektu są prace konserwatorsko-restauratorskie przy cennym zabytkowym obiekcie sakralnym w Sławnie. Zakres prac obejmuje następujące elementy: 1. Rusztowania i roboty pomocnicze, 2. Remont elewacji (elewacja zachodnia, wschodnia, północna, południowa), 3. Roboty konserwatorskie – otwory okienne, 4. Roboty konserwatorskie ścian.

Dzięki realizacji projektu kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie podniesie swoją atrakcyjność pod względem turystycznym. Kościół promowany jest w ramach międzynarodowego szlaku kulturowego pod nazwą „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” jako jeden z ważniejszych obiektów trasy turystycznej prowadzącej przez kraje basenu Morza Bałtyckiego (Polska, Szwecja, Dania, Niemcy, Litwa, Łotwa i Estonia). Na szlaku znajdują się gotyckie kościoły, klasztory, bramy, baszty, ratusze w miastach, które w swojej historii związane były z Hanzą. Sławieński kościół leży też na innym międzynarodowym szlaku turystycznym Droga św. Jakuba. Dzięki takiej promocji wśród osób odwiedzających świątynie znajdują się również turyści zagraniczni. Wymiernym efektem realizacji powyższych celów będzie zwiększenie ilości osób odwiedzających Świątynię w ciągu roku – zarówno mieszkańców miasta jak i turystów polskich i zagranicznych.

Inwestycja zostanie zrealizowana do 31.10.2018 r.