PODZIĘKOWANIE

Zakończyły się parafialne rekolekcje wielkopostne. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w ich przygotowanie, a więc katechetom, nauczycielom, scholi oraz księżom a także wszystkim, którzy wzięli w nich udział. Dziękujemy również za przygotowanie i udział w Drodze krzyżowej ulicami naszej parafii. Udział w rekolekcjach i Drodze krzyżowej był pięknym świadectwem wiary i miłości do Boga i Kościoła.