PODZIĘKOWANIA

Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie naszego parafialnego święta. Osobom zaangażowanym w przygotowanie liturgii a także festynu. Dziękujemy panu Burmistrzowi oraz panu Staroście, Kombatantom, harcerzom, pocztom sztandarowym, Radzie parafialnej, chórowi, służbie liturgicznej, sponsorom, osobom prowadzącym festyn, występującym na scenie, katechetkom, dzieciom oraz młodzieży. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Rycerzy Kolumba, którzy w tym roku poprowadzili stoisko gastronomiczne. Z całego serca dziękujemy wszystkim Paniom, które podjęły się upieczenia pysznych ciast. Cieszy fakt, że w tym roku było ich więcej niż w roku poprzednim. Dziękujemy Paniom z Żywego Różańca za poprowadzenie stoiska kawowego. Wszystkim za wszystko dziękujemy.