PODZIĘKOWANIA

W czwartek, 6 stycznia, odbył się w Sławnie Orszak Trzech Króli. Było to piękne i wzruszające wydarzenie. Pragniemy z całego serca podziękować organizatorom, aktorom oraz uczestnikom Orszaku. Dziękujemy Rycerzom, Kolumba, panu burmistrzowi oraz radnym miasta Sławno, pracownikom Domu Kultury, OSiR-u oraz Biblioteki, prezesom spółek miejskich oraz spółdzielni mieszkaniowej „Wybrzeże”, właścicielom oraz pracownikom restauracji „Morska”, dyrekcjom, nauczycielom, katechetom oraz uczniom szkół podstawowych, liceum oraz przedszkoli, wychowawcom i podopiecznym stowarzyszenia „Akson”, harcerzom, orkiestrze dętej im. Ziemi Sławieńskiej, służbie liturgicznej, scholi, panu organiście, zakładowi pogrzebowemu „Walczak” oraz sławieńskiej Policji i Straży Pożarnej. Dziękujemy też wszystkim uczestnikom Orszaku, którzy przebrali się w stroje pasterzy, aniołów lub królów. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem pana Franciszka Millera, który wykonał szopkę. Być może uda się jeszcze wykonać do niej postacie Maryi, Józefa oraz Dzieciątka i w przyszłym roku oświetlona szopka będzie nam towarzyszyła przez cały czas Bożego Narodzenia. Gdyby ktoś miał na to pomysł proszony jest o kontakt z księdzem proboszczem.