PODZIĘKOWANIA

Pragniemy gorąco podziękować za przygotowanie procesji Bożego Ciała. Wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem księży, pań katechetek, pana kościelnego, pana organisty, Rycerzy Kolumba, ministrantów, scholi, Policji, osób, które przygotowały ołtarze i udekorowały okna swoich domów, dzieci sypiących kwiaty oraz dzwoniących dzwonkami oraz ich rodziców, osób, które dostarczyły brzózki oraz nagłośniły procesję. Dziękujemy wszystkim, którzy przełamali strach i wzięli udział w procesji. Była ona pięknym świadectwem naszej wiary w obecność Boga w Najświętszym Sakramencie.