PLANOWANE PRACE REMONTOWE

W najbliższym czasie musimy dokonać przeglądu i bieżącego remontu organów. Koszt wykonania przeglądu, czyszczenia, intonacji, strojenia, koniecznych napraw i pozbycia się szkodników będzie wynosił około 30 tysięcy złotych. Prace wykona firma organmistrzowska ze Świebodzina.

Trwają też prace związane z przygotowaniem projektu dotyczącego wykonania instalacji w kościele: elektrycznej, przeciwpożarowej, przeciwwłamaniowej i nagłośnieniowej. Wykonanie instalacji konieczne jest ze względów bezpieczeństwa. Koszt ich wykonania to około 490 tysięcy.

Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Wpłat prosimy dokonywać na konto parafialne 21 1020 4681 0000 1702 0037 2284 z dopiskiem: na cele kultu religijnego. Tak dokonaną wpłatę można następnie odliczyć od podatku. Gotowe blankiety, z numerem konta, wyłożone są na klęcznikach przy wyjściu z kościoła.

Dla finansowej przejrzystości, ofiar na remont kościoła nie przyjmujemy osobiście i nikogo nie upoważniamy do organizacji zbiórki.