PAPIEŻ FRANCISZEK MIANOWAŁ BISKUPA KOADIUTORA DLA NASZEJ DIECEZJI

Komunikat Stolicy Apostolskiej.

„Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Zbigniewa Zielińskiego, zwalniając go jednocześnie ze stolicy tytularnej Medeli i posługi biskupa pomocniczego”.

Warszawa, 10 marca 2022 roku
Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

 

KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO EDWARDA DAJCZAKA, DOTYCZĄCY NOMINACJI BISKUPA KOADIUTORA

Drodzy Diecezjanie!
Z wielką radością, pragnę poinformować Was, Siostry i Bracia, że w dniu 10 marca 2022 r., Ojciec Święty Franciszek, mianował na urząd biskupa koadiutora naszej diecezji, dotychczasowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej, Zbigniewa Zielińskiego.
Biskup koadiutor, podobnie jak biskup pomocniczy, jest nominowany po to, aby pomagać biskupowi diecezjalnemu. Jego funkcja różni się jednak tym, że posiada prawo następstwa.
Dziękujemy Bogu, że wskazał dobrego pasterza, który w przyszłości przejmie stery Kościoła Koszalińsko-Kołobrzeskiego.
Biskup Zbigniew niespełna 7 lat temu, w bazylice archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie, przyjął sakrę biskupią i jako zawołanie biskupie przyjął słowa –
Ut unum sint – aby byli jedno (J 17, 21). Znany jest w swojej dotychczasowej archidiecezji jako dobry i gorliwy duszpasterz, żyjący Ewangelią.
Serdecznie proszę wszystkich wiernych, duchownych i świeckich, o osobistą i wspólnotową modlitwę w intencji biskupa koadiutora Zbigniewa Zielińskiego.
Uroczysta Msza św., którą zainaugurujemy posługę biskupa koadiutora w naszej diecezji, zostanie odprawiona w dniu 2 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00, w koszalińskiej Katedrze. Już teraz na tę Mszę św. zapraszam wszystkich Kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego i Was, Siostry i Bracia.
Za każdą modlitwę składam szczere Bóg zapłać i błogosławię.
+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski