OBOSTRZENIA EPIDEMICZNE

Od soboty 17 października nasze miasto znajduje się w tzw. „czerwonej strefie”. Zwracamy się do wszystkich z gorącym apelem o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: dezynfekcję rąk, noszenie maseczki ochronnej i zachowanie tzw. dystansu społecznego.

Komunię św. przyjmujemy na lewą dłoń a prawą niezwłocznie przyjmujemy ją do ust.

Istnieje możliwość przyjęcia Komunii św. bezpośrednio do ust ale w takim przypadku kategorycznie prosimy, aby podejść do Komunii na samym końcu kolejki.

Zarządzenia biskupa diecezjalnego związane z liturgią oraz pracą duszpasterską w czasie epidemii będziemy podawać na bieżąco w miarę zbliżania się kolejnych uroczystości i wydarzeń.