NIEDZIELA PALMOWA

10 kwietnia przypada Niedziela Palmowa, która otwiera obchody Wielkiego Tygodnia. Tego dnia wspominamy uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Na pamiątkę tego wydarzenia na każdej Mszy św. będzie obrzęd poświęcenia palm.

Zachęcamy gorąco, jeśli zamierzacie kupić palmę a nie robić jej osobiście, to zakupcie ją u dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych. Dzieci wraz z panią katechetką będą sprzedawać palmy przed każdą Mszą św..