NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

W dniu 25 kwietnia 2021 r., przypada IV Niedziela Wielkanocna, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza. To szczególny dzień modlitwy za kapłanów oraz o nowe powołania do kapłaństwa.

Polecajmy Bogu sprawę powołań. Prośmy o siły duchowe i fizyczne dla kapłanów posługujących w Kościele. Polecajmy Bogu tych, którzy doświadczają różnego rodzaju problemów i kryzysów. Módlmy się również za kapłanów, którzy sprzeniewierzyli się łasce powołania.

Błagajmy wytrwale o nowe, święte i gorliwe powołania do pracy na niwie Pańskiej. Prośmy o siłę do podjęcia drogi powołania dla tych, którzy w swoim sercu słyszą delikatny głos Chrystusa, wzywający „Pójdź za Mną…”.

Na klęcznikach leżą „koperty na seminarium”. Prosimy, aby wzorem lat ubiegłych wziąć je do domu a następnie wraz z ofiarą złożyć na tacę lub u któregoś z księży z naszej parafii. Ta ofiara to wyraz materialnej troski o seminarium duchowne w Koszalinie.