NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

W dniu 13 maja przypada liturgiczne wspomnienie NMP z Fatimy. Tego bowiem dnia, w 1917 roku, Matka Boża objawiła się w Fatimie trojgu dzieciom: Franciszkowi, Hiacyncie oraz Łucji dos Santos i przekazała im przesłanie do świata.

Trwały wyniszczające Europę walki I wojny światowej, na frontach ginęły miliony żołnierzy. W Rosji, po zwycięstwie bolszewików, nastał komunistyczny terror. Walczono z Bogiem i z wszelkimi przejawami religii; masowo mordowano osoby duchowne, burzono świątynie. Z ust Maryi popłynął apel do wszystkich ludzi, by zerwali z grzechem i nawrócili się do Boga, by mógł na nowo zapanować upragniony pokój.

Wezwanie z Fatimy jest wciąż aktualne. Prawdziwy pokój wewnętrzny i zewnętrzny nastanie tylko wtedy gdy człowiek zerwie z grzechem i całym sercem przylgnie do Boga.

Zapraszamy więc do wspólnej modlitwy we wtorek, 13 października o godz. 20.00. Będziemy modlić się o ustanie epidemii, nawrócenie grzeszników i wrogów Kościoła oraz o pokój na świecie. Ze względu na nabożeństwo tego dnia nie będzie różańca o godz. 17.30.

Na nabożeństwo prosimy przynieść świece.