NABOŻEŃSTWA PASYJNE

Wielki Post to czas dany nam przez Pana Boga na zadumę i wewnętrzną przemianę. Pomocą w tym są dla nas nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy ogrom miłości i cierpienia, jakiego podjął się dla naszego zbawienia Boży Syn – Jezus Chrystus. Serdecznie zapraszamy więc na Drogę krzyżową: dzieci w piątek o godz. 16.30, dorosłych o 17.30 a młodzież o 19.00. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym i adoracją krzyża odprawiane są w niedzielę o godz. 17.00. Po nabożeństwach pasyjnych można złożyć ofiarę na kwiaty do Bożego grobu.