NABOŻEŃSTWA PASYJNE

W Wielkim Poście jesteśmy wezwani do medytacji nad odkupieniem, jakie dokonało się poprzez zbawcze posłuszeństwo Chrystusa, aż po bolesną mękę i śmierć krzyżową. Ogrom cierpienia, które podjął  Chrystus objawia nam moc Jego miłości do nas.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:

Droga krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu. Dla dzieci o 16.30, dla dorosłych o 17.30 a dla młodzieży o godz. 19.00.

Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.

Po nabożeństwach pasyjnych zbierane będą ofiary na kwiaty do Bożego grobu.