NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE

Od maja do października zapraszamy na nabożeństwa fatimskie. Odprawiamy je 13 dnia miesiąca o godz. 20.00. Na nabożeństwo przynosimy świece.

Nabożeństwa fatimskie odprawiane w naszej parafii  są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie się i słowa, wypowiedziane do trojga młodych wizjonerów w Fatimie, w 1917 roku. Rozważając przesłanie Maryii, staramy się wypełnić je w swoim żyiu.