MSZA ŚW. DO DWORU NIEBIESKIEGO

W związku z zapytaniem wyjaśniamy, że Msze święte do Dworu Niebieskiego, to szczególny wyraz miłości i troski wobec osób żyjących, będących w szczególnej potrzebie. Przez 30 dni kapłan odprawia za kogoś Mszę świętą, przez 30 dni bliscy pamiętają o szczególnej modlitwie, zgodnie ze słowami Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich»” (Mt 18,19-20). Dwór Niebieski, to oczywiście Niebo, gdzie wraz z Bogiem przebywa Królowa Świata, Aniołowie i Święci. Msze św. do Dworu Niebieskiego, to po prostu duchowy szturm do Nieba. Ze względu na okres odprawiania Mszy świętych do Dworu Niebieskiego bywają one porównywane do Mszy gregoriańskich. Należy jednak pamiętać, że Msze gregoriańskie sprawowane są wyłącznie w intencji osób zmarłych, a Msze do Dworu Niebieskiego w intencji osób żyjących.