HISTORIA KOŚCIOŁA

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie, wcześniej pod wezwaniem Panny Marii i św. Jana Chrzciciela jest największą budowlą w Sławnie. Wybudowany jest w stylu gotyckim. Ufundowany został w latach1326-1364 przez księżnę Zofię, żonę Barnima IV. W okresie powstania świątyni patronat nad nią sprawowali Joannici. Wyposażanie świątyni trwało do II połowy XV wieku. Perłą był renesansowy ołtarz, który nie przetrwał okresu II wojny świtowej.

Od XVI wieku kościół był świątynią protestancką. W posiadanie kościoła katolickiego wrócił po II wojnie wiatowej. Po wejściu wojsk radzieckich do Sławna, 7 marca 1945 roku, kościół został zniszczony. Jego odbudowy podjęli się ojcowie franciszkanie. Trwała ona do końca lat 50. XX wieku. Podczas odbudowy kościoła o. Rafał Rogatti stworzył tryptyk o tematyce maryjnej. Stacje drogi krzyżowej wykonał A. Trzeszkowski.

Bryła kościoła założona została na planie prostokąta, z wysuniętym prezbiterium. W późniejszym czasie  wybudowano kaplicę i zakrystię, tworząc łącznie formę wieńca, co jest charakterystyczne dla gotyku. Główna wieża świątyni przykryta jest dachem czterospadowym. Dach przybudówki północnej jest rozczłonkowany i składa się z trzech ostrołukowych całości. Portale od zachodu i południa składają się z pięciu obramowań ostrołukowych, ułożonych schodkowo ze specjalnie profilowanej cegły. Fasada świątyni składa się z kilku elementów. Zróżnicowanie kolorystyczne wprowadza fundament ze szwedzkiego granitu, a czerwień ceglanego gotyku urozmaica czarny motyw ze specjalnie palonej cegły. Wieżę obiega ostrołukowy fryz, natomiast misterny ornament biegnący pod dachem bazyliki ma znak krzyża. Głównym motywem dekoracyjnym wieży są blendy., których obramowanie stanowi profilowana cegła. Wyposażenie kościoła jest skromne; ołtarz główny – tryptyk, płaskorzeźby– stacje drogi krzyżowej, ambona z lat 50. XX wieku, osiemnastowieczna chrzcielnica, misa chrzcielna z XVI wieku, współczesne tablice memoratywne i organy, trzy dzwony żeliwne z lat 20. XX wieku oraz obraz olejny „Obrzezanie” z XVIII wieku. Przed kościołem Mariackim znajdziemy także pracę wykonaną przez Zygmunta Wujka – pomnik Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego.

PROBOSZCZAMI W PARAFII BYLI:

ks. Leszek Szurek – 01.08.2012 –

ks. Remigiusz Szrajnert – od 1.07.2008 do 1.08.2012

Ks. Grzegorz Fąs – od 1.07.2005 do 30.06.2008

Ks. Tadeusz Nawrot – od 28.08.2003 do 30.06.2005

Ks. Marian Dziemianko – od 10.07.1980 do 27.08.2003

Ks. Jan Gawroński – od 12.12.1976 do 10.07.1980

WIKARIUSZAMI W PARAFII BYLI:

ks. Piotr Łowicki – 27.08.2022 –

ks. Wojciech Panek – 24.08.2020 – 31.07.2022

ks. Adam Nowak – 02.02.2018 –

ks. Wojciech Skiba – 24.08.2019 – 31.08.2020

ks. Ernest Kutwin – 25.08.2015 – 23.08.2019

Ks. Piotr Śmiechura – 25.08.2017 do 02.02.2018

Ks. Piotr Błaszczak – 27.08.2012 do 25.08.2017

Ks. Dariusz Stachula – 25.08.2014 do 24.08.2015

Ks. Michał Horyd – od 27.08.2012 do 24.08.2014

Ks. Emil Siemaszko – od 25.08.2009 do 26.08.2012

Ks. Wojciech Marcinkiewicz -od 26.08.2011 do 26.08.2012

Ks. Marcin Wolanin – od 29.08.2007 do 26.08.2011

Ks. Piotr Subocz – od 26.08.2006 do 25.08.2009

Ks. Henryk Koska –od 22.02.2006 do 31.07.2006

Ks. Robert Szymczyk – od 28.08.2004 do 25.08.2006

Ks. Grzegorz Bukowski – od 28.08.2003 do 23.12.2005

Ks. Tomasz Styczeń – od 27.08.1999 do 27.08.2004

Ks. Piotr Domaros – od 27.08.1999 do 27.08.2003

Ks. Mirosław Szynal – od 28.08.1997 do 26.08.1999

Ks. Rafał Figiel – od 29.08.1996 do 26.08.1999

Ks. Witold Korowajczyk – od 29.08.1996 do 3.11.1997

Ks. Andrzej Olejnik – od 24.10.1995 do 28.08.1996

Ks. Wojciech Staszczak – od 25.08.1995 do 28.08.1996

Ks. Mariusz Sitko – od 26.05.1994 do 30.09.1995

Ks. Władysław Kitajgrodzki – od 1.07.1993 do 26.05.1994

Ks. Mirosław Szynal – od 28.08.1992 do 30.09.1995

Ks. Leszek Karpiuk – od 30.08.1989 do 27.08.1993

Ks. Wacław Grądalski – od 24.06.1989 do 12.10.1992

Ks. Józef Barańczuk – od 3.03.1987 do 29.08.1989

Ks. Jerzy Urbański – od 25.08.1984 do 3.03.1987

Ks. Ryszard Ryngwelski – od 30.08.1982 do 30.08.1984

Ks. Włodzimierz Milewski – od 27.08.1981 do 10.10.1984

Ks. Tadeusz Nawrot – od 27.06.1980 do 26.08.1981

Ks. Janusz Kubala – od 15.06.1979 do 2.01.1981

Ks. Józef Fąfara – od 12.09.1977 do 16.05.1978

Ks. Czesław Krzyżanowski – od 12.04.1977 do 17.06.1980

Ks. Wojciech Gappa – od 12.12.1976 do 20.08.1977

Ks. Jan Łata – od 12.12.1976 do 18.05.1979