WSPÓLNOTA CUDOWNEGO MEDALIKA

Dziecięca wspólnota Cudownego Medalika spotyka się w każdy piątek (poza pierwszym piątkiem miesiąca) o godzinie 16.00 w salce. Celem należących do niej dzieci jest poznawanie życia Maryi, modlitwa do Matki Bożej a przez to stawanie się wewnętrznie coraz piękniejszym Dzieckiem Bożym.

Podstawowymi celami i zasadami Dzieci Maryi są:

1. Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej.

2. Bierze czynny udział w Eucharystii.

3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.

4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.

5. Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.

6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.

7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie.

8. Jest wzorem ucznia.

9. Spieszy bliźnim z pomocą.

10. Jest apostołem wśród otoczenia.

Co roku 8 grudnia obchodzi się uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu wszyscy kandydaci zostają przyjęci do wspólnoty Dzieci Maryi, a pozostali otrzymują kolejne stopnie medalików.

Wspólnota ma również swój hymn, którego słowa to:

Tyś Maryjo Matką nam

przez kręty życia ślad prowadzisz ciągle nas

i wiesz, że dzieckiem jestem twym,

choć czasem gubię się,

to Ty wciąż szukasz mnie.

Ref.: Dziś stojąc tutaj wołam cię,

dziś modlitwę moją ślę.

Dziś pełen ufności pragnę prosić Cię Maryjo

kochaj dalej, kochaj mnie.