STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Celem Straży jest szerzenie czci, uwielbienia i wynagradzanie Sercu Bożemu za grzechy i zniewagi, jakich dopuszcza się świat.

Oprócz codziennej Godziny Obecności – modlitwy przy Sercu Jezusa, wielu członków wybiera sobie dodatkową Godzinę na tzw. Zegarze Miłosierdzia, aby modlić się o nawrócenie grzeszników. Są i tacy, którzy za grzechy świata ofiarowują całe swoje życie. Członkowie Straży znajdują się we wszystkich częściach świata, dlatego w każdej godzinie dnia i nocy wierni czciciele czuwają przy Bożym Sercu, składając Mu hołdy czci, miłości i wynagrodzenia.

Comiesięczne spotkania w parafii pod kierunkiem księdza Opiekuna służą formacji duchowej i intelektualnej, omówieniu bieżących spraw i nakreśleniu planu pracy na kolejny miesiąc. Również zazwyczaj wtedy dokonuje się losowania tzw. biletów zawierających wskazówki ascetyczne (myśli do rozważania) na dany miesiąc. Przygotowywane i regularnie rozsyłane przez Dyrekcję Arcybractwa informacje, wydawane modlitewniki i czasopismo “Wiadomości Straży Honorowej NSPJ”, rekolekcje i spotkania dla uczestników spotkań, pozwalają na pogłębienie życia duchowego.

Do Straży Honorowej NSPJ należało wielu błogosławionych, a także świętych. Byli to m. in. bł. Pius IX, św. Pius X, św. Jan Bosko, św. Magdalena Zofia Barat, św. brat Albert Chmielowski, św. Jose Maria Rubio, bł. Maria Deluil-Martiny, św. Daniel Comboni. Czynione są także starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Założycielki Straży Honorowej – s. Marii od Najświętszego Serca Bernaud.

Spotkania Staży Honorowej NSPJ w naszej parafii odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.00. Rozpoczynamy je wspólną Eucharystią. Po Mszy Świętej kontynuujemy spotkanie w salce. W pierwszy piątek miesiąca prowadzimy adroację od godz. 17.00.

Zapraszamy