DUSZPASTERSTWO RODZIN OSÓB POWOŁANYCH

Duszpasterstwo to zrzesza rodziców i rodzeństwo księży i sióstr zakonnych wywodzących się z terenu naszej parafii. Spotkania odbywają się raz miesiącu, w pierwsze czwartki. Gromadzimy się o godz. 18.00 na Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu modląc się za kapłanów w parafii pracujących i z niej pochodzących.

Serdecznie zapraszamy rodziców i rodzeństwo księży i sióstr zakonnych.

Na spotkania nasze zapraszamy również członków RPSK