EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH

ERM jest ruchem, który ma za zadanie rozwijanie w dzieciach i młodzieży coraz głębszego zrozumienia i mocniejszego pokochania Pana Jezusa obecnego w Eucharystii. Należący do ERM-u mają swoje spotkania w salce przy parafii, ale nade wszystko starają się zbliżać jeszcze bardziej do Jezusa poprzez adorację Najświętszego Sakramentu i częste przyjmowanie Komunii Świętej.

Symbolami, które dzieci i młodzież zdobywają w miarę trwania formacji są:

Żółta Chusta

Jest ona ważną częścią stroju galowego każdego ERM-ity noszoną zwłaszcza podczas Eucharystii i różnorakich Spotkań Wspólnotowych. Jest ona zewnętrzną oznaką PRZYNALEŻNOŚCI do Eucharystycznego Ruchu Młodych. Jednakowy kolor chust we wspólnocie ERM-u wskazuje na jedność wszystkich jej członków. Natomiast ich żółta barwa w liturgii Kościoła oznacza światło i majestat Pana Boga w którym każdy ERM-ita pragnie przebywać.

Krzyż

Odznaka członka Ruchu ma kształt krzyża otoczonego kołem z napisem: Króluj nam Chryste! To pozdrowienie przypomina, że gdziekolwiek jesteśmy, naszym Królem jest Jezus. W środku krzyża znajdują się symbole Eucharystii: kielich i Hostia w promieniach. Ma to przypominać, że rycerz jest zawsze w służbie Jezusa Eucharystycznego, a jego życie wzmacniane częstą Komunią św. ma promieniować cnotami.

Krzyż dla młodzieży ERM-u

Jest on połączeniem dwóch znaków: swoim kształtem przypomina jednocześnie krzyż i skrócone imię Chrystusa (dwie pierwsze litery słowa „Chrystus” po grecku, „XP”). Znak ten stanowi część tajemniczego znaku pierwszych chrześcijan. Jest to też znak Chrystusa ukrzyżowanego i umierającego za nas. Oznacza też: „dla nas chrześcijan życiem, które przychodzi jest Chrystus Zmartwychwstały”.

Zapraszamy