DZIECIĘCA SCHOLA LITURGICZNA

Schola jest wspólnotą dzieci, które swoim talentem muzyczno–wokalnym pragną służyć całej wspólnocie parafialnej. Poprzez śpiew, dzieci starają się nadać liturgii bardziej uroczystą oprawę i uczynić ją bardziej przystępną i zrozumiałą dla swoich rówieśników.

Schola dziecięca spotyka się na próbach w każdy piątek o godzinie 18.00, w salce parafialnej.

Schola bierze udział we Mszy św. w każdą niedzielę o godzinie 10.30.