KOLĘDA 2022

Odpowiadając na prośby wielu parafian, w tym roku duszpasterskim, pomimo trudności związanych z epidemią, pójdziemy do waszych domów z Bożym błogosławieństwem. Nie chcemy się izolować ale być blisko was i zanieść wam Boże błogosławieństwo, będące umocnieniem w trudnych chwilach. Kolęda odbędzie się jednak w nieco innej niż dotychczas formie.

Księża, którzy zostali zaszczepieni przeciw Covid-19, wyposażeni w maseczki i rękawiczki ochronne oraz zachowując dystans społeczny odwiedzą domy tylko tych, którzy zdecydowanie wyrażą chęć przyjęcia Kolędy. Kolęda będzie miała formę nieco dłuższej modlitwy w intencji domowników i błogosławieństwa domu. Księża nie będą jednak siadali na tradycyjną rozmowę duszpasterską a przed wejściem do kolejnego mieszkania dokonają dezynfekcji.

Zdajemy sobie sprawę, że choć spora ilość osób oczekuje wizyty kapłana, to są również tacy, którzy ze względu na obawę przed chorobą nie zdecydują się na przyjęcie kolędy. Może być również tak, że dom będzie objęty kwarantanną a jego domownicy pozostawać będą w izolacji. W takim przypadku przyjęcie kolędy jest oczywiście niemożliwe. Przyjmujemy takie sytuacje z całkowitą akceptacją i zrozumieniem.

Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że podjęcie w tym roku kolędy nie wynika z naszego lekceważenia epidemii ale jest odpowiedzią na oczekiwania wiernych.

Porządek kolędy wywieszony jest w gablocie ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej w zakładce kolęda.

Gdyby jednak władze państwowe wprowadziły całkowity lockdown, kolęda zostanie oczywiście odwołana.