RÓŻANIEC

W czwartek, 1 października rozpoczniemy nabożeństwa różańcowe. Odprawiać je będziemy codziennie, również w niedzielę o 17.30.

Różaniec dla dzieci będzie w poniedziałki, środy i piątki o 16.30.

Maryja w Fatimie ukazała różaniec jako ratunek dla grzeszników i całego świata.

Z całego serca zapraszamy do wspólnej modlitwy.

BIERZMOWANIE

W środę, 23 września, młodzież z OSW w Sławnie, z rąk bpa Krzysztofa Zadarki przyjmie sakrament Bierzmowania.

Dziękujemy z całego serca paniom katechetkom Teresie Małeckiej i Joannie Duder oraz księdzu Adamowi za trud włożony w przygotowanie młodzieży.

Uczestników Mszy św. prosimy o zachowanie wymagań sanitarnych związanych z COVID19: dezynfekcja rąk, maseczki ochronne, dystans społeczny i Komunia Święta przyjęta „na rękę”.

REKOLEKCJE RÓŻAŃCOWE

Drodzy Księża, Szanowni Państwo

Rozpoczynamy nowy rok formacyjny we wspólnocie Żywego Różańca, którego jednym z elementów są rekolekcje.

Zapraszam serdecznie na tegoroczne rekolekcje różańcowe, pt. „Na różańcowym szlaku”

Prowadzący: ks. dr Stanisław Szczepaniec z Krakowa, propagator medytacyjnej metody Żywego Różańca, autor wielu publikacji o tematyce różańcowej i maryjnej (m. in. serii wydawniczej „Na różańcowym szlaku” oraz Modlitewnika Żywego Różańca, który jesienią ukaże się nakładem Wydawnictwa Sióstr Loretanek), członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Żywy Różaniec.

Rekolekcje odbędą się w koszalińskim CEF w następujących terminach:
1) 02-04 października 2020 r. oraz
2) 22-24 stycznia 2021 r.
Rozpoczęcie w piątek o 17:00 (Eucharystia) Zakończenie w niedzielę o 13:30 (obiad).
Koszt udziału 180 zł (nocleg, wyżywienie, materiały formacyjne).

Zapisy poprzez e-mail: recepcja@cef.koszalin.pl lub telefoniczne: 94 340
98 00; kom. 723 609 800.

Dziękując za dotychczasową współpracę, serdecznie pozdrawiam, trwając w modlitewnej jedności

ks. Paweł Wojtalewicz
moderator Żywego Różańca w diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

W dniu 13 maja przypada liturgiczne wspomnienie NMP z Fatimy. Tego bowiem dnia, w 1917 roku, Matka Boża objawiła się w Fatimie trojgu dzieciom: Franciszkowi, Hiacyncie oraz Łucji dos Santos i przekazała im przesłanie do świata.

Trwały wyniszczające Europę walki I wojny światowej, na frontach ginęły miliony żołnierzy. W Rosji, po zwycięstwie bolszewików, nastał komunistyczny terror. Walczono z Bogiem i z wszelkimi przejawami religii; masowo mordowano osoby duchowne, burzono świątynie. Z ust Maryi popłynął apel do wszystkich ludzi, by zerwali z grzechem i nawrócili się do Boga, by mógł na nowo zapanować upragniony pokój.

Wezwanie z Fatimy jest wciąż aktualne. Prawdziwy pokój wewnętrzny i zewnętrzny nastanie tylko wtedy gdy człowiek zerwie z grzechem i całym sercem przylgnie do Boga.

Zapraszamy więc do wspólnej modlitwy w niedzielę, 13 września o godz. 20.00. Będziemy modlić się o ustanie epidemii, nawrócenie grzeszników i wrogów Kościoła oraz o pokój na świecie.

Na nabożeństwo prosimy przynieść świece.

W tym roku, ze względu na epidemię, nabożeństwa odbywać się będą tylko w naszym kościele, bez procesji do kościoła św. Antoniego.

DIECEZJALNE STUDIUM FORMACYJNE DLA ŚWIECKICH

W roku 2020/2021 Diecezjalne Studium Formacyjne dla Świeckich będzie przygotowywało kandydatów do funkcji lektora, nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej i animatora katechezy parafialnej. W jego ramach będzie się również odbywał drugi rok formacji do posługi akolitatu.

Kandydaci zobowiązani są do pełnego udziału w trzech spotkaniach, które rozpoczynają się w piątek o godz. 17:30 i kończą w niedzielę ok. godz. 13:30. Będą się one odbywały w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu w następujących terminach:

 • 6-8 listopada 2020 roku, 
 • 5-7 marca 2021 roku, 
 • 7-9 maja 2021 roku.

Uczestników DSFŚ zgłaszają do 31 października 2020 roku wyłącznie księża proboszczowie, zgodnie z podanymi niżej zasadami. Koszty formacji (wraz z noclegami i pełnym wyżywieniem) w wysokości 500 zł ponosi parafia kandydata. Opłata może być wniesiona jednorazowo na pierwszym spotkaniu lub w ratach (170 zł/170 zł/160 zł). Pozostałe koszty zostaną sfinansowane z funduszy diecezjalnych.


1. Lektor

Jego zadaniem jest czytanie słowa Bożego podczas Eucharystii.

Kandydatki i kandydaci powinni mieć ukończone 21 lat i przynajmniej wykształcenie ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe.

Należy ich zgłaszać za pomocą formularza, który po wypełnieniu ma być przesłany na adres: Diecezjalna Szkoła Lektora, Centrum Edukacyjno-Formacyjne, ul. Seminaryjna 2A, 75-817 Koszalin. 

Odpowiedzialnym za formację lektorów jest ks. Tomasz Tomaszewski: biblista@op.pl.

Więcej informacji TUTAJ


2. Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej

Jego zadaniem jest zanoszenie Komunii św. chorym, a w szczególnych przypadkach również pomaganie kapłanowi w jej udzielaniu podczas Mszy.

Kandydaci powinni mieć ukończone 35 lat, przynajmniej wykształcenie średnie, nienaganną opinię w środowisku (parafia, miejsce pracy, sąsiedztwo) i zgodę żony.

Należy ich zgłaszać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Biskupiej w Koszalinie za pomocą formularza.

Odpowiedzialnym za formację nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej jest ks. Łukasz Gąsiorowski: luk.gas@gmail.com.

Więcej informacji TUTAJ.


3. Animator katechezy parafialnej

Jego zadaniem jest pomoc w katechezie przygotowującej do sakramentów, zwłaszcza do bierzmowania.

Kandydatki i kandydaci powinni być przynajmniej uczniami szkoły średniej i po przyjęciu sakramentu bierzmowania. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców na podjęcie formacji. 

Kandydatów należy zgłaszać w Wydziale Katechetycznym Kurii Biskupiej w Koszalinie za pomocą formularza.

Odpowiedzialnym za formację animatorów katechezy parafialnej jest ks. Radosław Mazur: mazurski@poczta.onet.pl.

ZGŁOSZENIA W PARAFII PRZYJMUJE KSIĄDZ PROBOSZCZ

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO SKRZATUSZA

Pielgrzymka odbędzie się 20 września w skróconej formie ze względu na konieczne środki bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa.

Program spotkania:

 • 10:00 Modlitwa śpiewem, nabożeństwo
 • 10:50 Konferencja matki Sługi Bożego Carlo Acutisa – Antonii Acutis (Miała być obecna osobiście, ale ze względu na pandemię, nie będzie mogła przyjechać. Konferencja zostanie nagrana i odtworzona lub odbędzie się łączenie na żywo)
 • 11:30 Przygotowanie do Eucharystii (komunikaty, śpiew, wprowadzenie wieńców żniwnych)
 • 12:00 Eucharystia (przewodniczy bp zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński)

UWAGA!

W trakcie drogi autokarowej do Skrzatusza oraz podczas całego spotkania uczestnicy mają obowiązek używania maseczek ochronnych. 

ZAPISY PRZYJMUJE KSIĄDZ PROBOSZCZ

DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODYCH W SKRZATUSZU

Biskup diecezjalny Edward Dajczak zaprasza młodzież na coroczne spotkanie w Szkrzatuszu.Spotkanie odbędzie się 19 września 2020 roku.

Program: 

 • 16.00 wniesienie Piety, powitanie przez bp. Edwarda Dajczaka
 • 16.15 koncert ewangelizacyjny – Diakonia Muzyczna „Tyle dobrego” 
 • 16.45 konferencja Antonii Acutis – mamy Sługi Bożego Carla Acutisa (Miała być obecna osobiście, ale ze względu na pandemię, nie będzie mogła przyjechać. Konferencja zostanie nagrana i odtworzona lub odbędzie się łączenie na żywo)
 • 17.30 modlitwa do Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei z intencjami młodych
 • 18.00 uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bp. Edwarda Dajczaka

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA! 

Krzesła ustawione będą pod otwartym namiotem z zachowaniem dystansu 1,5 m. Liczba uczestników jest w związku z tym ograniczona. Uczestnicy zobowiązani są używać maseczek zarówno w autokarze, jak i w namiocie, dezynfekcja rąk przed wejściem do namiotu, formularz dot. SARS-CoV-2 (do wypełnienia przed pielgrzymką).

ZAPISY PRZYJMUJĄ KATECHECI ORAZ KSIĘŻA WIKARIUSZE

NOWY ROK SZKOLNY

We wtorek, 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. O godz. 8.00 będzie Msza św., na którą zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli, rodziców i dziadków. Zacznijmy nowy rok szkolny po katolicku, z wiarą prosząc Boga o jego święte błogosławieństwo.

CAŁONOCNE CZUWANIE PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WNIEBOWZIĘCIA NMP

W dniu 15 sierpnia br. przypada 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą. Z tej okazji Diecezja Warszawsko-Praska na terytorium, której znajduje się większość miejscowości związanych z wydarzeniami wojny polsko-bolszewickiej z sierpnia 1920 r., kierując się poczuciem szczególnej odpowiedzialności za utrwalenie dziedzictwa tych wydarzeń oraz przekazanie przyszłym pokoleniom pamięci o „Cudzie nad Wisłą”, podjęła nowennę na wzór tej, która była odprawiana w Warszawie, w sierpniu 1920 r. W jej programie jest adoracja Najświętszego Sakramentu w nocy z 14 na 15 sierpnia br. – w intencjach Ojczyzny.

Nasza diecezja została zaproszona do włączenia się w tę ogólnopolską inicjatywę. Biskup Edward Dajczak wezwał więc wszystkie parafie naszej diecezji do modlitwy za Ojczyznę na całonocnym czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem z 14 na 15 sierpnia. W duchu posłuszeństwa i troski o Polskę chcemy się włączyć w tę szlachetną inicjatywę.

Na stoliku przy wyjściu z kościoła jest wyłożona lista, na którą można się zapisać, deklarując tym samym gotowość czuwania o określonej porze. Mamy nadzieję, że odpowiecie chętnie na apel biskupa i Jezus ani przez chwilę nie będzie sam. Tym bardziej, że w dobie epidemii, szerzenia się błędnych ideologii, moralnego chaosu i różnych aktów agresji nie brakuje problemów, osobistych i społecznych, które trzeba powierzyć Bogu. Dzisiaj, można by rzec, toczy się kolejny bój o ducha narodu, o los naszej umiłowanej Ojczyzny. Trzeba więc usilnie prosić Boga o kolejny „Cud nad Wisłą”.