ADWENTOWA AKCJA CARITAS

Caritas parafialna zachęca do włączenia się w adwentowe dzieło pomocy potrzebującym.

Przy wejściu do zakrystii od 29 grudnia będzie stał kosz, do którego można składać żywność i środki czystości.

Na stopniu komunijnym będzie stała choinka z serduszkami z wypisanymi rzeczami potrzebnymi osobom starszym i samotnym. Serduszko zrywamy, kupujemy rzecz na nim wypisaną i przynosimy wraz z serduszkiem do zakrystii. Trafi ona do osoby potrzebującej przed świętami.

Świece wigilijne będzie można nabyć przy wyjściu z kościoła.

Poświęcone opłatki wigilijne będą do nabycia po Mszach świętych, w zakrystii

ADWENT

W niedzielę 29 listopada rozpoczniemy Adwent.

W pierwszej części Adwentu przygotowujemy serca na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów.

W drugiej części przygotowujemy się duchowo do świąt Bożego Narodzenia.

W owocnym przeżyciu tego czasu pomogą nam Roraty oraz rekolekcje adwentowe, zakończone spowiedzią świętą.

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Wojciech Parfianowicz, rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej oraz redaktor Gościa Niedzielnego. Odbędą się one w dniach od 13 do 16 grudnia 2020r.

Roraty odprawiać będziemy od poniedziałku do soboty o godz. 7.00. Dzieci zapraszamy na Roraty w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18.00.

Okazja do spowiedzi przedświątecznej będzie 16 grudnia od godz. 6.30, 9.30 oraz od 17.30.

NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI

Trwa listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci o naszych zmarłych. Ze względu na epidemię Stolica Apostolska wydała dekret, na mocy którego odpust za zmarłych można uzyskać przez cały miesiąc. Zapraszamy więc na Wypominki. Odprawiamy je codziennie o godz. 17.30.

Na modlitwę zapraszamy według następującego porządku:

Poniedziałek – mieszkańców ulic: Witosa i Matejki.

Wtorek – mieszkańców ulic: Okrzei, Jedności Narodowej, Sempołowskiej i Zielonej.

Środa – mieszkańców ulic: Powstańców Warszawskich, Mieszka I, Placu Wolności, Alei Zachodniej i Jagiełły.

Czwartek – mieszkańców ulic: Armii Krajowej, Mickiewicza i Chopina.

Piątek – mieszkańców ulic: Racibora, Grottgera, Polnej, I Pułku Ułanów i Morskiej a w dniu 13 listopada wyjątkowo dzieci z klas III SP wraz z rodzicami.

Sobota – mieszkańców ulic: Gdańskiej, Basztowej, Cieszkowskiego, Chrobrego 3 Maja.

Niedziela – mieszkańców ulic: Rapackiego, Wojska Polskiego, Ogrodowej, Słonecznej, Mielczarskiego, Reja, Dębowej, Lipowej, Skłodowskiej, Kościuszki, Sienkiewicza i Harcerskiej.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W środę 11 listopada obchodzić będziemy 102 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Msze święte w naszym kościele będą o godz. 9.00 i 18.00.

Msza św. w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona o godz. 9.00. Zapraszamy na nią wszystkich, którym los Ojczymy nie jest obojętny. Zwracamy się zarazem z gorącym apelem o zachowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa. 

Osoby obawiające się o swoje życie i zdrowie prosimy o gorącą modlitwę w domach. Prośmy Boga, aby nasza Ojczyzna, wolna od błędnych ideologii, rozwijała się w Pokoju, religia cieszyła się wolnością i szacunkiem a wszyscy żyli w braterskiej miłości.

Prosimy, aby swoje domy i mieszkania udekorować brawami narodowymi.

 

OBOSTRZENIA EPIDEMICZNE

Od 07 do 29 listopada 2020 roku, w naszym kościele parafialnym może przebywać jednocześnie 70 osób.

Wewnątrz kościoła należy zdezynfekować dłonie, założyć maseczkę ochronną oraz zachować tzw. dystans społeczny.

Komunię Świętą przyjmujemy na lewą dłoń a prawą niezwłocznie przyjmujemy ją do ust.

Osoby chcące przyjąć Komunię Świętą bezpośrednio do ust prosimy, aby podchodziły do Komunii Św. bezwzględnie na końcu kolejki.

APEL BISKUPA DIECEZJALNEGO

BISKUP
KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI


Siostry i Bracia Drodzy Diecezjanie,
Jestem poruszony tym co się dzieje w Polsce, na ulicach miast, między nami Polakami w minionych dniach w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, dlatego chciałbym wszystkich wiernych Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej poprosić o szczególną wspólnotową oraz indywidualną modlitwę. Zechciejmy jako diecezjanie stawać codziennie na modlitwie w Godzinie Miłosierdzia, w godzinie śmierci Jezusa, o godz. 15:00 odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia. Szczególnie proszę o modlitwę w jutrzejszym dniu (tj. 28.10.2020 r.). Jest to święto św. Judy Tadeusza, który patronuje Wszystkim szczególnie trudnym sprawom. Tego dnia w miejscu, w którym będziemy, odmówmy koronkę do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00 oraz o godz. 21:37 różaniec. Duszpasterzy proszę o to, aby świątynie były w tych godzinach otwarte. Niech naszej modlitwie towarzyszą te szczególne intencje: o pojednanie w narodzie, za polityków wszystkich opcji politycznych, za rodziny spodziewające się dzieci, o poszanowanie wszelkiego życia, za rodziców, których dzieci umarły, za rodziców, którzy utracili swoje dzieci w dramatycznych okolicznościach, za rodziców, którzy wychowują dzieci niepełnosprawne, o mądrość i chęć poszukiwania prawdy dla wszystkich zabierających głos w trwającym sporze.
Siostry i Bracia,
Pamiętajmy jednak, że nie toczymy, jak nauczał św. Paweł, „walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić się w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!” (Ef 6, 12-18a).
Św. Paweł w tym tekście przypomina nam, że chrześcijanin nigdy nie uważa za wroga drugiego człowieka, gdyż jego wrogowie to potęgi świata duchów, oczywiście zbuntowane przeciw Bogu i stąd wrogie człowiekowi.
Kochani, chcę podziękować Wam wszystkim za modlitwę i za świadectwo wiary, błogosławię Wam z całego serca oraz zapewniam o mojej modlitwie.

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje osób o otwartych sercach, gotowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci potrzebujących wsparcia, opieki i poczucia bezpieczeństwa.

Wszelkich informacji na ten temat udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Sempołowskiej 2a w Sławnie, tel. 59 810 64 75.

MARSZ ŚWIĘTYCH

Jak co roku, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na Sławieński Marsz Świętych. Spotykamy się 31 października, w sobotę o godz. 16.00 w kościele mariackim. Niestety ze względu na „czerwoną strefę” tym razem nie przejdziemy na cmentarz ale mimo wszystko prosimy, aby młodzież i dzieci przebrały się za swoich ulubionych świętych lub patronów od chrztu i bierzmowania.

OBOSTRZENIA EPIDEMICZNE

Od soboty 17 października nasze miasto znajduje się w tzw. „czerwonej strefie”. Zwracamy się do wszystkich z gorącym apelem o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: dezynfekcję rąk, noszenie maseczki ochronnej i zachowanie tzw. dystansu społecznego.

Komunię św. przyjmujemy na lewą dłoń a prawą niezwłocznie przyjmujemy ją do ust.

Istnieje możliwość przyjęcia Komunii św. bezpośrednio do ust ale w takim przypadku kategorycznie prosimy, aby podejść do Komunii na samym końcu kolejki.

Zarządzenia biskupa diecezjalnego związane z liturgią oraz pracą duszpasterską w czasie epidemii będziemy podawać na bieżąco w miarę zbliżania się kolejnych uroczystości i wydarzeń.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY

1 listopada Kościół obchodzi Uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia oddajemy cześć Niebieskiemu Jeruzalem, wszystkim znanym i nieznanym świętym, którzy już cieszą się pokojem i radością nieba. Razem z nimi uwielbiamy dobrego Boga a wpatrując się w ich przykład staramy się naśladować ich wiarę.

2 listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych, którzy jeszcze podlegają czyśćcowemu oczyszczeniu. Modlimy się za nich i wypraszamy im łaskę Bożego miłosierdzia. Ofiarowujemy za nich odpusty, spowiedź i Komunię Świętą a nade wszystko celebrujemy w ich intencji Mszę Świętą, będącą uobecnieniem zbawczej Ofiary Jezusa Chrystusa.

Porządek nabożeństw 1 listopada:

Msze święte w kościele według porządku niedzielnego: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00.

Na cmentarzu, ze względu na obostrzenia epidemiczne, nie będzie procesji ani Mszy św. o godz. 12.00. Intencje przyjęte odprawimy o godz. 12.00 w kościele parafialnym.

Porządek nabożeństw 2 listopada:

Msze św. w kościele parafialnym będą o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00.

Wypominki będą w kościele, wyjątkowo o godz. 16.00.

Na cmentarzu, ze względu na obostrzenia epidemiczne, nie będzie Wypominek ani Mszy św. o godz. 16.00. Intencje przyjęte odprawimy o godz. 16.00 w kościele parafialnym.

Nabożeństwo za zmarłych – Wypominki:

2 listopada, w kościele o godz. 16.00.

Po 2 listopada, w kościele o godz. 17.30.

Zwracamy się do wszystkich z gorącym apelem, aby zarówno na cmentarzu jak i w kościele stosować się do zaleceń władz państwowych oraz sanepidu. Przede wszystkim prosimy o częstą dezynfekcję rąk, noszenie maseczki ochronnej, zachowanie dystansu społecznego oraz wyznaczonych limitów uczestników nabożeństw.  Komunię Świętą przyjmujemy na lewą dłoń a prawą niezwłocznie przyjmujemy ją do ust. Istnieje możliwość przyjęcia Komunii Świętej bezpośrednio do ust ale w takim przypadku kategorycznie prosimy, aby podejść do Komunii Świętej na samym końcu kolejki, by nie budzić w innych uczestnikach liturgii obaw o swoje życie lub zdrowie.