OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 05.04.2020r.

1. Niedzielą Męki Pańskiej, zwaną Palmową, rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. Szczytowym punktem tych obchodów jest Święte Triduum Paschalne a więc liturgia Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty. W przyszłą niedzielę świętować będziemy Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Triduum Paschalne i Wielkanoc to nasze największe święta, upamiętniają bowiem Chrystusowe dzieło zbawienia. W tym roku przeżywać je będziemy w nadzwyczajnych okolicznościach. Wokół nas szaleje pandemia Covid-19. Niestety wierni świeccy, zgodnie z zarządzeniem władz państwowych oraz biskupa diecezjalnego, nie będą mogli wziąć udziału w liturgii Triduum. Dla wielu jest to bolesne i trudne do akceptacji doświadczenie. Przyjmijmy je jednak w duchu posłuszeństwa i roztropności. Nasze domy niech się staną na ten czas Kościołami Domowymi, w których łącząc się duchowo, przeżywać będziemy misteria paschalne celebrowane w kościele przez kapłanów.

W Wielki Czwartek łączmy się duchowo o godz. 18.00. Dziękujmy Bogu za to, że jest z nami w Najświętszym Sakramencie. Dziękujmy Bogu za kapłanów, dzięki którym Chrystus przychodzi nieustannie na ołtarzach całego świata, dzięki którym odpuszcza nam grzechy i umacnia swoim Słowem. Niech wzrasta w nas tęsknota za fizyczną obecnością na Eucharystii i zjednoczeniem się z Bogiem w Komunii Św.. W tym miejscu pragniemy bardzo gorąco podziękować członkom Żywego Różańca, którzy w tym wyjątkowym dla kapłanów dniu, zamówili za nas Mszę św..

W Wielki Piątek łączmy się duchowo o godz. 15.00 na Koronce do Bożego Miłosierdzia a o godz. 18.00 w celebracji liturgii Wielkiego Piątku. Przepraszajmy Boga za grzechy nasze i całego świata. Dziękujmy Chrystusowi za Jego wielką miłość i bolesną mękę, przez którą zgładził grzechy świata. Przez Miłosierdzie Boże błagajmy o nawrócenie nas samych, ludzi letnich w wierze a także otwarcie walczących z Bogiem. Prośmy także o ustąpienie epidemii. Prosimy, aby w Wielki Piątek wyeksponować w swoim domu Krzyż. W tym dniu można bowiem uzyskać odpust zupełny za rozważanie przez pewien czas (na przykład przez kwadrans), Męki i Śmierci Pana Jezusa. Zachęcamy więc do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej lub rozważania fragmentu Pisma św. z opisem Męki Pańskiej. W tym dniu rozpoczynamy też nowennę przed świętem Bożego Miłosierdzia.

W Wielką Sobotę trwajmy w ciszy i skupieniu. Do południa nie będzie obrzędu poświęcenia pokarmów. Pokarmy na stół wielkanocny niech poświęcą ojcowie, przed śniadaniem wielkanocnym, poprzez odmówienie modlitwy dziękczynnej za Boże dary. O godz. 20.00 rozpocznie się Wigilia Paschalna. Pierwszy raz zabrzmią dzwony, wieszcząc radosną nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Tych, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, zachęcamy, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę, do Wigilii Paschalnej obowiązuje nas zachowanie postu.

W niedzielny poranek, o godz. 6.00, rozpocznie się Msza św. rezurekcyjna. Po niej nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. Pozostałe Msze św. będą według porządku niedzielnego.

W drugi dzień Świąt Wielkanocnych Msze św. będą według porządku niedzielnego. Ofiarą do puszki wesprzemy KUL.

Jeśli zgodnie z zapowiedziami, władze państwowe wyrażą na to zgodę, to we Mszach św. w niedzielę i poniedziałek wielkanocny będzie mogło wziąć udział po 50 osób.

2. Niektóre intencje mszalne:

Poniedziałek o godz. 7.00 – Msza św. gregoriańska za +Marię Leśniak.

Wtorek o godz. 18.00 – o niebo dla rodziców: +Antoniny +Józefa +Ewy +Alfredy +Józefa +brata: +Bogdana i +wnuka: +Łukasza.

Czwartek o godz. 18.00 – za księży posługujących w parafii – int. od Żywago Różańca.

Niedziela o godz. 18.00 – dziękczynno-błagalna w intencji Walentyny Catko z okazji 95 urodzin

Pamiętajmy z wiarą o naszych zmarłych i z Bożym błogosławieństwem przeżywajmy chwile ważne dla nas i dla naszych bliskich.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29.03.2020r.

1. Biskup diecezjalny Edward Dajczak, 25 marca 2020r., wydał dekret regulujący zasady posługi duszpasterskiej i świętej liturgii w czasie trwania pandemii.

Zgodnie z dekretem na terenie naszej diecezji, do odwołania, można korzystać z dyspensy od udziału we Mszy św. niedzielnej.

Msze św. do 11 kwietnia odprawiane będą według zwykłego porządku i w intencjach zamówionych, jednak bez udziału wiernych. Wszelkie inne formy liturgiczne i spotkania duszpasterskie zostają odwołane.

Poza czasem celebracji w kościele nie może przebywać więcej niż pięć osób.

Sakrament pokuty i pojednania udzielany będzie jedynie w sytuacji zagrożenia śmiercią.

Zawieszone zostają odwiedziny chorych w domach, poza przypadkami stanowiącymi niebezpieczeństwo śmierci.

Pogrzeby zostają ograniczone do stacji przy grobie. Może w niej brać udział maksymalnie pięć osób. Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w innym, dogodnym terminie.

Decyzje dotyczące I Komunii św. zostaną podane w późniejszym terminie.

Zachęcamy wszystkich do zachowania szczególnej ostrożności i rozwagi, wzmożonej higieny osobistej oraz unikania skupisk ludności. Prosimy, aby nie lekceważyć niebezpieczeństwa zarażenia siebie lub innych.

Wzywamy wszystkich wiernych do gorliwej modlitwy o ustanie epidemii, o zachowanie nas samych, naszych bliskich, Ojczyzny naszej i całej ludzkości w zdrowiu duszy i ciała. Łączmy się duchowo o godz. 15.00 w odmawianiu koronki do Bożego miłosierdzia a o 20.30 na Różańcu.

Pełny tekst dekretu znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na naszej stronie w Internecie.

2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zachęcamy gorąco, aby w czwartek dziękować Chrystusowi za dar kapłaństwa i Eucharystii. Gorąco zachęcamy do przyjęcia Komunii Św. duchowej, wyrażającej się w gorącym pragnieniu zjednoczenia się z Chrystusem. W piątek, zwłaszcza o godz. 15.00 jednoczmy się z męką Chrystusa, dziękując Mu za miłość, która sprawiła, że dla naszego zbawienia podjął się męki i śmierci na krzyżu. Wynagradzajmy Panu za grzechy nasze i całego świata. Usilnie błagajmy o nawrócenie tych, którzy odeszli od Boga i pogubili się na drogach życia. W sobotę zaś polecajmy się Niepokalanej Matce Chrystusa, Maryi, prosząc o ustanie pandemii.

W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Palmowa, otwierająca obchody wielkiego Tygodnia.

Zachęcamy gorąco do oglądania transmisji Mszy św. i nabożeństw w telewizji publicznej. 

3. Niektóre intencje mszalne:

Poniedziałek o godz. 7.00 – Msza św. gregoriańska za +Marię Leśniak.

Wtorek o godz. 7.00 – o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Ireny Koch – int. od Heleny.

Środa o godz. 7.00 – o pokój wieczny dla ++dziadków: +Anny i +Stefana – int. od wnuczka Janusza z Rodziną.

Czwartek o godz. 18.00 – za księży i siostry zakonne pochodzące z naszej parafii.

Niedziela o godz. 12.00 – w intencji zmarłych sławieńskich POW-iaków.

Pamiętajmy z wiarą o naszych zmarłych i z Bożym błogosławieństwem przeżywajmy chwile ważne dla nas i dla naszych bliskich.

4. Do wieczności z naszej parafii odszedł: Grzegorz Ciechanowski – wieczny odpoczynek racz mu dać Panie….